Genetica

In de varkensfokkerij draait het om genetische vooruitgang. De Deense genetica loopt met DanBred al jaren voorop in de varkenshouderij. De productie- en reproductieresultaten in de Deense varkenshouderij zijn de hoogste ter wereld. U kunt bij ons terecht voor zowel sperma van eind- als fokberen met DanBred-genetica.

Al decennialang kijken varkenshouders wereldwijd naar de prestaties van DanBred zeugen en vleesvarkens. De grote populatie zuivere lijnen van het Landras, Yorkshire en Duroc zijn uniek in de wereld. Daarnaast is het genetisch onderzoek door SEGES, als partner, en het transparante fokprogramma een belangrijke pijler voor de genetische vooruitgang. Jaarlijks vindt een publicatie plaats van de gerealiseerde vooruitgang van de 100.000 geteste fokkerij kandidaten voor de verdere verbetering van de zuivere rassen. 

“Genetische vooruitgang waar klanten van KLASSE maximaal van profiteren.”

Ieder jaar wordt een genetische winst geboekt waarbij de DanBred Duroc beren, gekocht door KLASSE, nu ruim boven de 1.300 gram per dag groeien. Naast de hoge groei van de beren is de groeicurve van het DanBred-vleesvarken ook nog eens uniek in de wereld. Een versnelling van de groei in de tweede fase van het groeitraject maakt DanBred-vleesvarkens extra aantrekkelijk voor vleesvarkenshouders. Genetische vooruitgang waar klanten van KLASSE maximaal van profiteren.

Beren

MaxiMus

De MaxiMus komt uit het fokprogramma van RA-SE Genetics. Midden jaren tachtig is gekozen om een zuivere lijn te fokken gericht op vleeskwaliteit. Samen met Choice Genetics wordt de MaxiMus wereldwijd verkocht. Het is de beer met de beste bigvitaliteit. MaxiMus staat bekend om de robuustheid van de geboren biggen. De MaxiMus eindbeer produceert biggen die gemakkelijk opstarten en opgroeien met een zeer scherpe voederconversie.

MEISTERpiétrain

De MEISTERpiétrain is de vleesrijkste Piétrain uit het Duitse Bayern. Nakomelingen van de MEISTERpiétrain zijn uitstekend voor de Duitse en Spaanse markt, gericht op een maximale opbrengst van het karkas met een laag voerverbruik. EGZH heeft een zeer uitgebreid fokprogramma wat door de deelstaat Bayern gesubsidieerd wordt. Nakomelingen zijn vitaal met een acceptabele voeropname.

db.77

De db.77 is al sinds jaar en dag een begrip in de Duitse markt. Deze eindbeer staat voor kwaliteit! Het beste karkas met een uitstekende groei. Deze Piétrain eindbeer komt voort uit het fokprogramma van BHZP. De db.77 produceert vleesvarkens met een hoge groei in het vleesrijke segment. De db.77 is zeer geschikt voor de productie van zware en magere karkassen. BHZP heeft een sterk fundament in de Duitse markt en een breed aanbod van beren.

DanBred Duroc

De DanBred Duroc staat wereldwijd bekend als de eindbeer die de snelst groeiende vleesvarkens produceert. DanBred Duroc is zeer geschikt om uniforme vleesvarkens te produceren met zware karkassen en een uitstekend vleespercentage. Door de grote kernpopulatie van DanBred en snelle genetische vooruitgang zal de DanBred Duroc bijdragen aan de maximale winst in de varkenshouderij. DanBred Duroc staat garant voor een goede vleeskwaliteit. Tenslotte is het sociale karakter van de nakomelingen uniek. “Eten en slapen”

DanBred Yorkshire

De productiviteit van zuivere DanBred Yorkshire zeugen is de hoogste ter wereld. Naast vruchtbaarheid wegen groei en voederconversie zeer zwaar in het fokprogramma van DanBred. Naast grote uniforme tomen is vooral de bigvitaliteit een belangrijk kenmerk van de DanBred Yorkshire. Het aantal afgeleverde varkens met DanBred zeugen neemt verder toe om de kostprijs van varkensvlees verder te verlagen. In ieder varkensbedrijf zal de DanBred zeug een grote toegevoegde waarde hebben.

DanBred Landras

De moedereigenschappen van DanBred landras zeugen staan garant voor veel grootgebrachte biggen. De combinatie van een hoge groei met een hoog vleespercentage maakt de nakomelingen uniek. Naast een hoge melkproductie geeft het DanBred Landras vitale en uniforme biggen. Het aantal afgeleverde varkens met DanBred zeugen neemt verder toe om de kostprijs van varkensvlees verder te verlagen. In ieder varkensbedrijf zal de DanBred zeug een grote toegevoegde waarde hebben.

Neem contact met ons op voor meer informatie