Nieuw fokdoel DanBred

danbred duroc

31/10/2022 Het fokdoel van DanBred is gericht op de economische voordelen voor van de varkenshouder.

Omdat de omstandigheden in de varkenshouderij veranderen, wordt het fokdoel van DanBred geëvalueerd en aangepast zodra hier aanleiding voor is. Hiervoor heeft DanBred een bestuur van varkenshouders die de belangen van de Deense varkenshouderij vooropstelt om de beste economische resultaten te boeken.

Robuuste varkens

Het nieuwe fokdoel van DanBred werd begin 2022 aangepast en vervolgens werden er recent meer details vrij gegeven over de wijzigingen. Naast de technische prestaties van de vleesvarkens en zeugen zal de robuustheid van varkens meer meegenomen worden. Er wordt veel gefokt op veel biggen die als het beste vleesvarkens de eindstreep halen.

Dit is opgenomen in het fokdoel d.m.v. de volgende 3 eigenschappen:

–           Het eigen genetisch potentieel van de big zelf om te overleven

–           Het genetisch potentieel van de zeug om haar biggen te laten overleven

–           De worpgrootte in de vorm van totaal geboren biggen


Dit is uniek, omdat ook het eigen genetisch potentieel van de big om te overleven wordt meegenomen, in plaats van alleen te kijken naar het genetisch potentieel van de zeug. Eén extra big bij het spenen, door een hogere bigoverleving, levert de boer een economische waarde op van 1,28 euro extra per vleesvarken.

Landras Yorkshire DanBred

Efficiënte varkens
Het fokdoel zal voortbouwen op de bewezen wereldklasse vleesvarkenskenmerken die DanBred al heeft bereikt in de afgelopen 5 jaar met een verbetering van 10% van de voederconversie in zuivere lijnen.

 

‘Meer output met minder input’

 

Duroc DanBred

Met het nieuwe fokdoel is DanBred toegewijd om de hoogste kwaliteit te leveren met de laagste kosten per kg geproduceerd varkensvlees. Hiermee wordt niet alleen de duurzaamheid verbetert, maar ook de winst voor vermeerderaar en vleesvarkenshouder.