Wijziging organisatie DanBred

01/06/2022 Op verzoek van de directie van het Bestuur van DanBred P/S zal per 1 juni a.s. de heer Stefan Derks toetreden tot het management team van DanBred in Denemarken. Naast de huidige werkzaamheden voor DanBred Nederland en KLASSE zal Stefan Derks als “Regionaal directeur Europe” voor DanBred gaan werken.

De varkenshouderij maakt momenteel een hele moeilijke tijd door in Europa. De prijzen van veevoeders liggen op historisch hoge niveaus. Hierdoor is de kostprijs van de productie van varkensvlees tot ver boven de €2,- per Kg gestegen. Met een actuele opbrengstprijs van ongeveer €1,64 per Kg produceren varkensbedrijven varkensvlees met een zeer negatieve cashflow. Het enige wat zij kunnen doen is zorgen voor de beste genetische samenstelling van de vleesvarkens die het voederverbruik bij de productie van varkensvlees verder verlaagt.

Stefan Derks; “DanBred varkens hebben de snelste groei in combinatie met de laagste voederconversie door de hoogste vleesgroei per dag.” Wij zien 5 jaar na de reorganisatie van DanAvl naar DanBred in Denemarken een duidelijke afspiegeling komen van de hogere genetische vooruitgang die DanBred onafgebroken maakte vanaf 2018. Voederconversie van de drie DanBred rassen werden met meer dan 10% verbeterd en dit is 1 op 1 zichtbaar bij onze DanBred vleesvarkens. Het gekozen fokdoel van DanBred sluit volledig aan bij de marktomstandigheden waarin wij ons bevinden. De toekomst brengt meer overleving van varkens vanaf geboorte tot afleveren. Daarbij helpen wij partners en afnemers om met kennisoverdracht en praktische ondersteuning de maximale prestaties uit DanBred genetica te halen.