DanBred fokdieren hebben een buitengewoon genetisch potentieel

gelten-leeftijd-aandekken

DanBred fokdieren hebben een buitengewoon hoog genetisch potentieel. Wanneer een big de volledige ontwikkeling heeft doorgemaakt in de zeug, willen we ook dat die big overleeft en opgroeit tot een sterk en volwaardig vleesvarken. Uw voerstrategie bij de drachtige zeugen hangt nauw samen met het succes in de kraamstal.

Hieronder benoemt onze varkensexpert, Thomas Sønderby Bruun, Senior specialist in SEGES Innovation, zijn belangrijkste punten over de optimale voerstrategie voor drachtige zeugen en uw garantie op vitale biggen.

 

  1. Het belang van optimale voeding tijdens de dracht

Alle varkenshouders wereldwijd willen dat de zeug vitale biggen krijgt. We willen ook vlotte geboortes met een hoog overlevingspercentage en dat er weinig geboortehulp nodig is tijdens het afbiggen. De optimale voerstrategie voor drachtige zeugen speelt een belangrijke rol om dit te bereiken.

Voeding na spenen en tijdens de dracht dient drie doelen: 

  • Succesvolle conceptie en embryo-innesteling
  • Optimale baarmoeder- en biggengroei
  • Snel herstel na spenen en voorbereiding van de zeug naar de lactatie

 

2. Focus op lichaamsconditie

U kunt de lactatieprestaties van uw productieve zeugen optimaliseren door u te concentreren op de lichaamsconditie van de zeug, d.w.z. het rugspek. Het meten van het rugspek is eenvoudig uit te voeren en kan leiden tot uniformere zeugen en het bereiken van het optimale spekniveau tijdens het werpen. Gebaseerd op een Deens onderzoek met meer dan 3.900 lactaties wordt aanbevolen om te streven naar een spekdikte van 14-17 mm bij het werpen om de melkgift van de zeug te maximaliseren, en daarmee de gemiddelde dagelijkse gewichtstoename van de toom te optimaliseren.

Cruciale momenten om spekdikte te meten zijn:

  • Bij 28 dagen dracht (rondom het scannen)
  • Bij 70-80 dagen dracht (ingaan van laatste fase)
  • Bij het spenen
  • In kraamstal voor werpen

Het is belangrijk om tijdens de dracht een stabiele voedingscurve te volgen. Het wordt aanbevolen om de zeugen na spenen te groeperen op basis van hun lichaamsconditie: Magere (<12 mm), gemiddelde (12-15 mm) en vette (>15 mm) zeugen en ze op basis daarvan te voeren.

 

3. Voeradditieven voor drachtige zeugen

Hoge lysine- en eiwitniveaus tijdens de dracht resulteren in te veel spiermassa, dit is niet wenselijk. We willen de gewichtstoename van de zeugen onder controle houden en het herstel van de rugspekdikte bevorderen tijdens de eerste fase van de dracht. We willen een ideale rugspekdikte bij de zeugen tijdens het werpen.

Voor de ‘maternale en foetale” ontwikkeling gedurende de dracht is een toename van 56 kg ideaal. Dit kan worden bereikt met een voersamenstelling met 4,1-4,2 g SID Lysine volgens de voorgeschreven hoeveelheden.

Voedingsadditieven tijdens de dracht blijkt geen garantie te zijn voor het verhogen van h3t gemiddelde geboortegewicht van biggen. Volgens proeven uitgevoerd door SEGES, is een voergift van 3,4 kg optimaal in de laatste fase van de dracht. Een hoger voerniveau of lysinegehalte in het voer zorgen niet voor een hoger geboortegewicht van de biggen. Hoewel andere additieven zoals L-carnitine of Arginine, het geboortegewicht kunnen beïnvloeden, zijn de resultaten niet consistent.

 

4. Voeren tijdens de laatste fase van de dracht

SEGES heeft onderzoek gedaan naar de effecten van het extra voeren tijdens delicaatste fase van de dracht:

Het toevoegen van 1 kg extra voer boven de aanbevolen hoeveelheid voer heeft geen invloed op het geboortegewicht van de biggen en leidt alleen tot een toename van het gewicht van de zeug.

Er moet worden gestreefd naar een rugspekdikte van 14-17 mm bij het werpen van de zeugen. Een optimale conditie van de zeug garandeert een goede lactatie, goede voeropname tijdens de lactatie en is uw eerste stap naar een volgende succesvolle3 worp.

De optimale voerstrategie tijdens de dracht om uniforme zeugen te verkrijgen tijdens het werpen zal bijdragen aan eenvoudigere management en succes in de kraamstal. Zo zorgt u voor sterke, vitale biggen.

 

5. Groei van gelten tijdens de opfok 

De ontwikkeling van de gelten is van cruciaal belang voor het succes van de zeugen in uw bedrijf. Er wordt geadviseerd om DanBred gelten aan te dekken rond de 230-240 dagen leeftijd met een gewicht van 160 kg en een minimale spekdikte van 12-14 mm.

In de bovenstaande tabel vindt u de gewichtsdoelen op basis van een minimum- en maximumgroei die de gelten tijdens de opfok moeten bereiken. Gelten die niet binnen het bereik van de opfok vallen, worden bij voorkeur niet verder ingezet in uw bedrijf.

 

Gelten voor de eerste keer insemineren bij het juiste gewicht en leeftijd zorgt voor een langere productieve levensduur van de zeug. Dit zorgt voor een gelijkmatige leeftijdsspreiding van uw zeugenstapel en een beter financieel rendement van uw varkens.